Aktualności

Warsztaty astronomiczno-fizyczne Akademii Astronomii i Fizyki

Warsztaty astronomiczno-fizyczne  Akademia Astronomii i Fizyki zakończone. Wzięło w nich udział 36 uczestników i 4 opiekunów z Wirtualnej Akademii Astronomii i Liceum Richelieu w Odessie związanych z astronomią i fizyką.  Poprzez udział w projekcie młodzież chciała poszerzyć wiedzę z zakresu astronomii i fizyki. Uczestnicy chcieli nabyć konkretne umiejętności praktyczne pozwalające im rozwijać się, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu astronomii i energetyki jądrowej. Podłożem realizacji projektu była edukacja pozaformalna. Charakter uczenia się młodzieży był dobrowolny i intencjonalny, zaś działania kreowane w oparciu o ich potrzeby i zainteresowania. Zajęcia prowadzone w ramach wymiany łączyły samodzielne wyszukiwanie wiedzy, z wiedzą przekazywaną przez rówieśników, a także osoby zawodowo związane z astronomią i fizyką.
W trakcie projektu odbywały się m.in. zajęcia w terenie ze sprzętem badawczym, praktyczne warsztaty, obserwacje optyczne, wykłady, prezentacje, wspólne zajęcia z astrofotografii i tańca. Obie grupy badały promieniotwórczość Bieszczad i Podkarpacia w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Ziemi.

Więcej informacji o wspaniałej przygodzie na stronie:

Akademii Astronomii i Fizyki i na facebooku

Warsztaty zorganizowane zostały dzięki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Finansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Grotowski na tle Uniwersytetu Opolskiego

Zebranie OTPN 18.06.2019 r.

Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zaprasza na Zebranie Sprawozdawcze

oraz

Prezentację książki  dr Agnieszki Wójtowicz  pt. ” Grotowski. Bedeker opolski„., którą przedstawi prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowska

Zebranie odbędzie się 18 czerwca br. o godz. 16:00  w sali 202 Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego.

Program spotkania:

 1. Sprawozdanie sekretarza generalnego.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 4.  Przyjęcie nowych członków OTPN.
 5. Głosowanie nad uzupełnieniem Statutu OTPN
 6. Wolne wnioski.
 7. Prezentacja prof. dr hab. Elżbiety Dąbrowskiej
Zaćmienie Księżyca 2018

Noc Księżycowa – 20 stycznia 2019 r.

OTPN i Wirtualna Akademia Astronomii  ma zaszczyt zaprosić na Noc Księżycową – 20 stycznia 2019 r. od 19:15 – 23:00, która odbędzie się przy Instytucie Fizyki UO (Budynek ul. Oleska 48).

W ramach, której będzie można wysłuchać wykładów:

19:15 – 20:00 Historia badań Księżyca – dr hab. Ewa Pawelec (Aula A)

20:10 – 21:50 Światłem walczyć, Światłem badać, Światłem się dogadać – dr Ireneusz Książek (Aula B)

21:05 – 20:55 Rzecz o Księżycu, Piotr Książek (uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w Opolu) (Aula A)

22:00 – 22: 45 Rowerem na Księżyc, mgr Andrzej Trzebuniak (Aula B)

23:00 Taniec z Ogniem w wykonaniu grupy Wiwern Parking na Campusie UO przy Budynku ul. Oleska 48)

W Holu głównym odbędą się warsztaty wyjaśniające Zaćmienie Księżyca prowadzone przez dr Katarzynę Książek.

 

Wczesnym ranem 21.01.19 będziemy mogli, przy sprzyjającej pogodzie, obserwować Całkowite Zaćmienie Księżyca. Tym razem zjawisko będzie przebiegać na zachodzie, zanim Księżyc schowa się za horyzont. Zanim zaobserwujemy całkowite zaćmienie Księżyca będziemy obserwować półcieniowe i częściowe zaćmienie.

Półcieniowe – 3:36

Częściowe – 4:33

Całkowite 5:41

Max 6:12

Całkowite 6:43

Wschód Słońca 7:49

https://www.timeanddate.com/eclipse/in/poland/opole

Jeśli aura nie dopisze można obserwować to zjawisko on-line

https://www.youtube.com/watch?v=_D69rIIR2cM&fbclid=IwAR0ATQ9U4AgniLnaMK_8PcczT3GZ-2KeAXtsw6BepLFeEXJ7Rlf3Igbc1qw

Grzegorz Sęk Inauguracja WAA

VI Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii

VI Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii odbędzie się 19 listopada 2018r. o godz. 11:00 w Auli A i B Uniwersytetu Opolskiego (przy Instytucie Fizyki, ul. Oleska 48, Opole), podczas której referat inauguracyjny wygłosi:

Grzegorz Sęk

z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach (k. Krakowa)

p.t. Dlaczego warto obserwować niebo.

VI Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii jest okazją do potwierdzenia współpracy i możliwością przystąpienia nowych szkół i ośrodków chcących realizować zadania z zakresu astronomii i nauk ścisłych.

V zakończenie roku akademickiego WAA

V zakończenie roku akademickiego Wirtualnej Akademii Astronomii

20 czerwca 2018 r. o godzinie 12:00 w Auli B przy ul. Oleskiej 48 obędzie się V zakończenie  roku akademickiego Wirtualnej Akademii Astronomii.

Pierwsi absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia WAA i tytuł astronoma Wirtualnej Akademii Astronomii.

Wirtualna Akademia Astronomii skupia uczniów szkół Opolszczyzny zainteresowanych, naukami ścisłymi,  astronomią i poznawaniem Wszechświata.
Zajęcia organizowane są w szkołach lub na Środowiskowych Kółkach Astronomicznych na UO, jednak rok akademicki WAA kończy się tradycyjnie w czerwcu na Uniwersytecie Opolskim – spotkanie podczas zakończenia jest  świętem młodych astronomów na Opolszczyźnie.

Z tej okazji zawsze zapraszany jest gość, który wygłosi wykład.

W tym roku gościć będziemy  prof. dr hab. Andrzeja Pigulskiego
z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
który wygłosi wykład „Wulkany w Układzie Słonecznym”.

 

Wszystkich miłośników astronomii, studentów Wirtualnej Akademii Astronomii, nauczycieli i wolontariuszy zapraszają pracownicy Uniwersytetu Opolskiego i Zespół Wirtualnej Akademii Astronomii.

Zebranie administracyjne 18.06.2018 r.

18.06.2017 r. godz. 16:00 ( w przypadku braku kworum 16:15) sala 306 Collegium Maius, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11A, Opole

Program spotkania:

 1. Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 3. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
 4. Przyjęcie nowych członków OTPN
 5. Wolne Wnioski
 6. Wykład

 

V Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii

V Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii odbędzie się 23 listopada 2017 o godz. 12:00 w Auli A i B Uniwersytetu Opolskiego (ul. Oleska 48, I piętro przy Instytucie Fizyki). Wykład Inauguracyjny wygłosi: dr Monika Biernacka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach p.t. Pajęczyna Wszechświata Serdecznie wszystkich zaprasza Zespół WAA i pracownicy Instytutu Fizyki.

Kosmiczne emocje. Warsztaty astronomiczno-lotnicze

Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk jako organizator Wirtualnej Astronomii wspiera działania uczniów szkół Opolszczyzny w organizacji warsztatów astronomiczno – lotniczych.
Przedsięwzięcie powstało z inicjatywy młodzieży zrzeszonej w Wirtualnej Akademii Astronomii z Opola oraz członków Kijowskiego Klubu Miłośników Astronomii – Astropolis, która współpracuje z WOFPP (Wołyńska Organizacja Wspierania Przedsiębiorczości). W warsztatach wzięło udział‚ 30 osób (28 uczestników + 2 liderów/opiekunów) z Polski oraz 30 osób (28 uczestników + 2 liderów/opiekunów) ze strony Ukraińskiej.
Realizacja projektu oparta jest o ideę edukacji poza formalnej. Projekt łączy samodzielne wyszukiwanie wiedzy, z wiedzą przekazywaną przez rówieśników, ale także specjalistów / osoby, zawodowo związane z astronomią i lotnictwem.
Celem 16-dniowych warsztatów było zdobywanie wiedzy oraz doświadczeń z wybranych dziedzin astronomii i lotnictwa m.in. z takich jak: astrofotografia, obsługa i obserwacje przez zdalne teleskopy, udział w seminariach na temat konstruowanie samolotów i innowacji w lotnictwie, szkolenia z podstaw aerodynamiki, loty zapoznawcze.
Zajęcia i seminaria prowadzili eksperci i specjaliści związani z astronomią i lotnictwem.
W programie było m.in.:
– udział w Festiwalu Nauki w Rzeszowie,
– Szkolenie z obsługi programu Stellarium,
– Zdalne obserwacje teleskopowe – połączenie z obserwatorium w Chile,
– Zwiedzanie tunelu aerodynamicznego w Rzeszowie,
– Wyjazd studyjny z przewodnikiem Dużą Pętlą Bieszczadzką z prezentacjami miejsc do obserwacji ciemnego nieba,
– Zajęcia na symulatorze lotu samolotem i promem kosmicznym
– Zwiedzanie PZL w Mielcu
– Zajęcia w Narodowym Centrum Promieniowania synchrotronowego „Solaris” w Krakowie
– „Fizyka w Gwiezdnych Wojnach” – zwiedzanie laboratoriów fizyki plazmy w Krakowie,
– Loty zapoznawcze samolotami lekkimi z instruktorem połączone z próbami samodzielnego pilotażu
– Wyjazd studyjny na Słowację. Zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym w  Kolonickim Sedle.

Warsztaty finansowane były w ramach programu Erasmus plus dzięki wsparciu Fundacji Promocji i Rozwoju Bieszczad.

Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad wspólnie z partnerem Ukraińskim Wolyn Regional Support Fund zorganizowała na Podkarpaciu polsko – ukraińskie warsztaty pod nazwą „Kosmiczne emocje – Warsztaty astronomiczno-lotnicze”, które odbyły się w terminie 15-30 września 2017 r w Ośrodku Edukacyjno-Wypoczynkowym w Przysietnicy k/Brzozowa. Projekt był współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Program Erasmus+ został‚ opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Fundacja Promocji i Rozwoju Bieszczad jest po raz drugi beneficjentem programu Erasmus + Akcja 1. Mobilność edukacyjna – Mobilność młodzieży – Wymiana młodzieży.

Strona projektu: http://fpirb.pl/index.php/zrealizowane-projekty/projekty-zrealizowane/kosmiczne-emocje-warsztaty-astronomiczno-lotnicze/

Facebook: https://www.facebook.com/kosmiczneemocje/

Zebranie Administracyjne OTPN

22.06.2017 r. godz. 16:00 ( w przypadku braku kworum 16:15) sala 307 Collegium Maius, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11A, Opole

Program spotkania:
1)  Wykład
2)  Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
3)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4)  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
5)  Przyjęcie nowych członków OTPN
6)  Wolne Wnioski

Zakończenie roku akademickiego WAA

To już po raz czwarty Wirtualna Akademia Astronomii kończy uroczyście kolejny rok działalności.

Zapraszamy wszystkich na uroczyste zakończenie czwartego roku Wirtualnej Akademii Astronomii, która odbędzie się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Opolskiego (ul. Oleska 48) w sali 249 we wtorek 13.05.2017 o godz. 13:00.

W trakcie spotkania wystąpi dr Waldemar Ogłoza z Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wygłosi wykład pt. „Tajemnice kalendarza i mechanizmu z Antykitchery”.

Podczas uroczystości zostaną wręczone dyplomy ukończenia I stopnia Wirtualnej Akademii Astronomii i certyfikaty ukończenia kolejnego roku studiów WAA I i II stopnia.

XV Opolski Festiwal Nauki

Już od piątku 26 maja 2017 r. rusza XV Opolski Festiwal Nauki. Przez trzy dni uczelnie Opolszczyzny zapraszają do poznawania tajników wiedzy. Włącza się w działanie również opolskie Towarzystwo Przyjaciół nauk. Zapraszamy wszystkich do udział:

26.05.2017 – Noc Nauki (Kampus UO, ul. Oleska 48)

28.05.2017 – Opolski Piknik Naukowy (Kampus UO, ul. Oleska 48)

29.05.2017 – Dzień Otwarty – w jednostkach uczelni Opolszczyzny

szczegółowy program: festiwal.opole.pl

Kolejna IV inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii

Czwarta Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii działającej dzięki OTPN i UO odbędzie się 24 listopada 2016 r.  w Auli A i B Uniwersytetu Opolskiego (przy Instytucie Fizyki, ul. Oleska 48, Opole).
Zapraszamy z tej okazji na wykład „Kosmos – ostateczna granica” wygłoszony przez Janusza Nicewicza z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach (k. Krakowa).

Walne Zebranie Administracyjne sprawozdawczo-wyborcze

Zapraszamy na Walne Zebranie Administracyjne: sprawozdawczo-wyborcze połączone z wykładem dr Moniki Górskiej-Olesińskiej „ŻYWE SŁOWA”.

29.06.2016 r. godz. 16:00 ( w przypadku braku kworum 16:15) sala 307 Collegium Maius, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11A, Opole

Program spotkania:
1)  Wykład
2)  Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
3)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4)  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
5)  Przyjęcie nowych członków OTPN
6)  Wybory
7)  Wolne Wnioski

Ogłoszenie na wytworzenie materiałów z logo WAA

– Koszulki z logo na ramieniu (wielkość mała), plecach (wielkość duża) i piersi (wielkość średnia),
– Teczki A4, składane jak okładka do dyplomów,
– Dyplomy  reklamowe z zakładką to do materiałów reklamowych.
Projekty po stronie Wykonawcy po zaakceptowaniu zleceniodawcy.
Oferty proszę przysłać:

 1. drogą elektroniczną na adres: otpn@uni.opole.pl lub,
 2. drogą tradycyjną na adres: Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, pl. Kopernika 11, 45-040 Opole lub,
 3. osobiście do pokoju 269 Instytut Fizyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, codziennie w godz. 11:00 – 13:00.

do dnia 30.05.2016 r.

Składanie ofert na materiały promocyjne

W związku z realizacją Projektu „Internetowy Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem” prosimy o składanie ofert na materiały promocyjne.

Kolejna inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii

Druga Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii działającej dzięki OTPN i UO odbędzie się 8.11.2014 o godz. 10:00 w sali 249 Instytutu Fizyki UO (ul. Oleska 48).

Zapraszamy na wykład Inauguracyjny „Życie we Wszechświecie” wygłoszony przez Katarzynę Drozd z Centrum Astronomicznego M. Kopernika w Warszawie i z Fundacji Aleksandra Jabłońskiego.

Astronomiczny Obóz Naukowy

Wirtualna Akademia Astronomii działająca dzięki OTPN i UO organizuje Astronomiczny Obóz Naukowy dla laureatów konkursu badawczego Odkrywca Światów w dniach 18 – 22 .09.2014 r.

Ogólne Zebranie Administracyjne

Zapraszamy na Ogólne Zebranie Administracyjne połączone z wykładem dr Andrzeja Szczepaniaka „Niemieckie wiersze i pieśni o polskich żołnierzach z okresu I wojny światowej w propagandzie walczących stron”.

17.06.2014 o godz. 16:00 ( w przypadku braku kworum 16:15) sala 301/III piętro
Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11A, Opole

Program spotkania:
1)  Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
2)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3)  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
4)  Przyjęcie nowych członków OTPN
5)  Wolne Wnioski
6)  Wykład

Zakończenie I roku Wirtualnej Akademii Astronomii

Zapraszamy na uroczyste zakończenie I roku Wirtualnej Akademii Astronomii oraz na wykład p.t. „Różne Oblicza Słońca”, który wygłosi dr hab Grzegorz Michałek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Zakończenie odbędzie się 14.06.2014r. godz. 10:00 ( Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, Opole, sala 249)

Inauguracja Wirtualnej Akademii Astronomii

Zapraszamy na Inaugurację Wirtualnej Akademii Astronomii połączoną z wykładem Prof. dr hab. Lecha Mankiewicza „Uczymy się marzyć”
28.11.2013 r. o godz. 18:00
sala 249 Instytut Fizyki
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
Opole

DUN na rok 2014 r.

Nabór wniosków do MNiSW w ramach DUN na rok 2014 r.
I termin wysyłania wniosków mija 30.09.2013 r.
II termin mija 31.03.2014 r.
OTPN przyjmuje wnioski do 15.03.2014 r.

Internetowy Odkrywca Światów

Rozpoczęto od 1.07.2013r. realizację Projektu „Internetowy Odkrywca Światów i Ty możesz zostać Kopernikiem. W związku z tym prosimy o składanie ofert na logo projektu i plakat informacyjny.

Szkolenie dla Nauczycieli z Obsługi teleskopu

W dniach 26.09.2013 r. – 30.09.2013 r. odbędzie się szkolenie dla Nauczycieli z Obsługi teleskopu robotycznego BRT (Bradford Robotic Telescope) znajdującego się na Teneryfie

Ogólne Zebranie Administracyjne

Zapraszamy na Ogólne Zebranie Administracyjne połączone z wykładem dr Ireneusza Książka „Słońce na Ziemi”

20.06.2013 o godz. 15:30 ( w przypadku braku kworum 15:45)
sala 306/ III piętro
Uniwersytet Opolski , pl. Kopernika 11A, Opole

Program spotkania:
1)  Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
2)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3)  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
4)  Przyjęcie nowych członków OTPN
5)  Wolne Wnioski
6)  Wykład

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Wiecej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close