W KRĘGU DRAMATU OBYCZAJOWEGO XIX (i XX) WIEKU.ŻEROMSKI  I  INNI   Marek DYBIZBAŃSKI, Niuanse nie tylko obyczajowe w redakcjach Białej rękawiczki Stefana Żeromskiego Agnieszka SKÓRZEWSKA-SKOWRON, Pytania o tożsamość w czasach rozpadu – Biała rękawiczka Stefana...