W projekcie pt. Akademia Astronomii i Fizyki udział wzięło 36 uczestników od 14 do 21 lat, 4 opiekunów z Wirtualnej Akademii Astronomii i Liceum Richelieu w Odessie związanych z astronomią i fizyką.  Poprzez udział w projekcie młodzież chciała poszerzyć wiedzę z zakresu astronomii i fizyki. Uczestnicy chcieli nabyć konkretne umiejętności praktyczne pozwalające im rozwijać się, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu astronomii i energetyki jądrowej. Podłożem realizacji projektu była edukacja pozaformalna. Charakter uczenia się młodzieży był dobrowolny i intencjonalny, zaś działania kreowane w oparciu o ich potrzeby i zainteresowania. Zajęcia prowadzone w ramach wymiany łączyły samodzielne wyszukiwanie wiedzy, z wiedzą przekazywaną przez rówieśników, a także osoby zawodowo związane z astronomią i fizyką.
W trakcie projektu odbywały się m.in. zajęcia w terenie ze sprzętem badawczym, praktyczne warsztaty, obserwacje optyczne, wykłady, prezentacje, wspólne zajęcia z astrofotografii i tańca. Obie grupy badały promieniotwórczość Bieszczad i Podkarpacia w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Ziemi.
Przed rozpoczęciem projektu i po jego zakończeniu uczestnicy podkreślali, że astronomia to wymarzone narzędzia inspirujące zainteresowanie naukami ścisłymi. Przedsięwzięcie pozwoliło zarówno na nabycie wiedzy, zdobycie konkretnych umiejętności, ale równocześnie rozwinęło kompetencje miękkie uczestników (takie jak praca w grupie, samodzielne wyszukiwanie informacji, komunikacja itd).

Wyłączną odpowiedzialność za treść strony ponosi wydawca. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odpowiadają za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.

Realizacja warsztatów astronomiczno – fizycznych w ramach Akademii Astronomii i Fizyki

Uczniowie Wirtualnej Akademii Astronomii (działającej przy Uniwersytecie Opolskim) i Liceum Richelieu w Odessie, spotkali się na wspólnych warsztatach naukowych astronomiczno – fizycznych.
Wspólne pasje związane z fizyką i astronomią oraz chęć poznania wzajemnej kultury pozwoliły na stworzenie ciekawego programu warsztatów. Tematyką grupy Polskiej było bezpieczeństwo energetyki jądrowej XXI wieku. Szczególnie, że właśnie mija ponad 30 lat od wielkiej awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. 26 kwietnia 1986 roku świat był świadkiem jednej z najstraszniejszych katastrof w historii ludzkości – awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Na Międzynarodowej Skali Zdarzeń Jądrowych (INES) otrzymała siódmy najwyższy poziom zagrożenia. Głównym radioaktywnym izotopem podczas awarii w Czarnobylu był Cez-137 i stront – 90. Właśnie mija czas połowicznego rozpadu tego niebezpiecznego pierwiastka. Staje się więc on materiałem niezagrażającym ludzkość. Wokół awarii powstało wiele mitów. W latach 2014 – 2015 przeprowadzono monitoring promieniowania jonizującego na terenie województwa podkarpackiego i zebrano wyniki w raporcie.  Młodzież postanowiła wykonywać badania i wyjaśnić wszelkie nieścisłości, aby nie miały negatywnego wpływu na poglądy i rozwój energetyki jądrowej. Ponieważ otrzymano informacje, że promieniowanie w Czarnobylu jest mniejsze niż w Polsce zgodnie ze słowami dr inż. Andrzej Strupczewskirgo, prof. Narodowego Centrum Badań Jądrowych (Wywiad) . Młodzież postanowiła zbadać promieniotwórczość Bieszczad i Podkarpacia, aby sprawdzić czy na tych terenach występuje jakiekolwiek niebezpieczeństwo związane z promieniowaniem jonizującym. Uświadomić należy społeczeństwu o istnieniu promieniotwórczości naturalnej. Nie musi być katastrofy aby materiały wykazywały aktywność promieniotwórczą.
Polska grupa zdobywała wiedzę jeszcze przed realizacją warsztatów podczas konferencji młodzieżowej Energetyka jądrowa XXI wieku, która odbyła się w ramach XVII Opolskiego Festiwalu Nauki. Ukraińska grupa, przed przyjazdem do Polski intensywnie pracowała nad zagadnieniami z astronomii. Część osób brała udział w konkursach astronomicznych i astrofizycznych. Reprezentowała duże doświadczenie obserwacyjne i astrofotograficzne.
W dzień realizowano wyjazdy studyjne i wyjścia pomiarowe aby uzyskać jak najwięcej punktów pomiarowych. Pierwszy z wyjazdów odbył się do Rzepiennika Biskupiego do dr Bogdana Wszołka, który posiada w Obserwatorium Astronomicznym Królowej Jadwigi prywatne radioteleskopy. Wykonano pomiar aktywności Słońca oraz poziom promieniowania jonizującego na terenie Obserwatorium. Wykonano również pomiar na wysokości 22 m przy radioteleskopie ustawionym na metalowej konstrukcji.
Zmierzono również promieniotwórczość terenów wokół Ośrodka Edukacyjno-Wypoczynkowego w Przysietnicy k. Brzozowa na ziemi i za pomocą drona na różnych wysokościach, aby sprawdzić zależność poziomu promieniowania od wysokości.
Wybrano się również pieszo do Brzozowa. W Starej Wsi zmierzono tereny Muzeum Jezuitów. Sprawdzając czy przy fontannie wzrośnie natężeniem promieniowania beta.
Ponieważ w przeszłości duży powodzeniem cieszyły się naczynia z domieszką radu produkowane m.in. w Krośnie postanowiono pojechać do Krosna i sprawdzić czy naczynia ten są obecnie dobrze zabezpieczone, i czy nie są niebezpieczne dla zdrowia. Przy okazji zapoznano się z technikami wytwarzania naczyń i dekoracji szklanych.
Zorganizowano również wyjazd w Bieszczady. Rozpoczęto od wizyty w Elektrowni wodnej na Solinie, jako alternatywy do energetyki jądrowej. Niestety, ze względów bezpieczeństwa nie pozwolono wnieść na teren elektrowni mierników. Zmierzono aktywność promieniowania jonizującego na tamie Solina, co wzbudzało wśród przechodniów duże zainteresowanie. Następnym punktem badawczym taras widokowy  Polańczyk i mała bieszczadzka miejscowość Cisna. Po krótkiej przerwie obiadowej skierowano się do Wodospadu Ostrowskich nieopodal Wetliny i do najdalej wysuniętego punkt Bieszczadzkiej wyprawy Przełęcz Wyżna, z której młodzież mogła zaobserwować Połoninę Wetlińską i Caryńską. W każdym punkcie wykonano pomiary licznikiem Geigera Mullera.
Podsumowanie prac badawczych zaprezentowano na Młodzieżowym Seminarium Naukowym. Młodzież wygłosiła wykłady związane z energetyką jądrową i obiektami głębokiego nieba. Seminarium podzielone było na sekcję fizyczną i astronomiczną. Część astronomiczną rozpoczęła Vlada Marsakova wykładem inauguracyjnym p.t. Obserwacje gwiazd zmiennych – jak i po co?. Wygłoszone zostały 2 referaty z astronomii: S. Kreminska p.t. Obserwacje układów podwójnych na astrocampe „Variable-2019”; i D. Deordiev p.t. Obserwacje fotometryczne i spektroskopowe Cefeid na Astrocampe „Variable-2019”. Referaty część fizycznej wygłosiła M. Wilczyńska p.t. Promieniotwórcze działanie na organizm i P. Golasz p.t. Ludzie nauki zajmujący się zagadnieniami promieniotwórczości.
Wyniki przeprowadzonych badań zaprezentowano podczas wystawy w Domu Kultury w Brzozowie, na którą przybyli mieszkańcy Starej Wsi, Brzozowa i okolic. Wystawie towarzyszył koncert grupy Jazzowej i występ dzieci i młodzieży z Domu Kultury w Brzozowie. Wyniki wykazały, że nie trzeba niepokoić się wysokością poziomu promieniowania, które nie przekraczało norm w żadnym z badanych punków badawczych. Koncert zaprezentowany w Domu Kultury w Brzozowie był na wysokim poziomie i zachwyciły ukraińską i polską publiczność.
Będąc na Podkarpaciu nie mogło zabraknąć wizyty w Rzeszowie. Rozpoczęto ją nietypowo bo wykładem na Politechnice Rzeszowskiej, Jana Mamczura. Tradycyjnie wykonano pomiary wysokości promieniowania jonizującego w stolicy województwa podkarpackiego. Było to również okazja, do zaprezentowanie kultury i tradycji Podkarpacia i Polski gościom z Ukrainy. Przewodni oprowadził wszystkich uczestników, prezentując ciekawe zakątki Rzeszowa oraz przedstawił możliwości edukacji w Rzeszowie.
Podczas całego pobytu na warsztatach astronomiczno-fizycznych uczestnicy w dzień prowadzili badania wysokości promieniowania jonizującego, a wieczorem i w nocy obserwacje astronomiczne. Obserwacje były prowadzone niezależnie od innych, ciekawych zajęć wieczornych.
Wieczorami była okazja do wspólnej prezentacji swojej kultury. Odbyły się 2 dyskoteki: jedną przygotowywała grupa polska drugą ukraińska. W szczególny sposób uczczono Święto niepodległości Ukrainy, podczas którego grupa ukraińska przygotowała występ instrumentalno-wokalny.
Zorganizowano dwa ogniska. Na jednym z nich uczestnik grupy polskiej zaprezentował „Taniec z ogniem” i przeprowadził warsztaty z kuglarstwa.

Akademia Astronomii i Fizyki

Co obserwowaliśmy na niebie

Elektrownia jądrowa

Reakcje Jądrowe jako źródło energii

Wpływ promieniotwórczości na organizmy żywe

Prezentacje uczestników warsztatów astronomiczno-fizycznych

Wszystkie wydarzenia można przeżyć jeszcze raz zaglądając do galerii zdjęć.

Upowszechnianie

Rezultaty projektu upowszechniono po realizacji warsztatów astronomiczno – fizycznych podczas:

  1. SPACE FORUM 2019 w Olsztynie w dniach 5-7 września 2019 – lider Polski z uczestnikami warsztatów
  2. XXVI Seminarium dla nauczycieli fizyki (Astronomia w szkołach ponadpodstawowych) w dniach 20-22 września 2019 r. lider Polski z uczestnikami warsztatów
  3. OPEN FORUM-ITME-CRS-2019 „Innowacyjna Transformacja W Nowoczesnej Edukacji: Wyzwania, Rzeczywistości, Strategie” Dedykowane 30. rocznicy odrodzenia Liceum Richeliewskiego, 10-13 października 2019 w Odessie – lider ukraiński z uczestnikami warsztatów.

Dzień dziesiąty (31.08.2019)

Ostatni dzień wspólny. Czas na podziękowania i pożegnania. Do zobaczenia w przyszłości.

Dzień dziewiąty (30.08.2019)

Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja podczas, której wręczono certyfikaty wstąpienia do drużyny Czardworka i podsumowano warsztaty. Wieczorem Jam session i Karaoke.

Dzień dziewiąty (30.08.2019)

Po południu szaleństwo podczas Festiwalu Kolorów.

Dzień dziewiąty (30.08.2019)

Na początek dnia odbył się wykład dr Ireneusza Książka p.t. Pomiar fizyczny. Następnie Międzynarodowy turniej siatkówki.

Dzień ósmy (29.08.2019)

Wieczorem odbyła się wystawa prac i spotkanie z lokalną społecznością, której towarzyszył koncert Jazzowy.

Dzień ósmy (29.08.2019)

Z przewodnikiem poznawaliśmy tajniki Rzeszowa. Zwiedzanie kończyła Podziemna trasa turystyczna.

Dzień ósmy (29.08.2019)

Wizyta w Rzeszowie rozpoczęta naukowo wykładem Jana Mamczura p.t. Drgania i transport energii na przykładzie fali dźwiękowej i nie tylko.

Dzień siódmy (28.08.2019)

Popołudniu przygotowywaliśmy materiał badawczy i wystawę plakatową w Domu Kultury w Brzozowie. Wieczorem relaks przy muzyce.

Dzień siódmy (28.08.2019)

Dzień rozpoczął Młodzieżowym Seminarium Naukowym. Swoje wykłady wygłosiła w sekcji astronomicznej: V. Marsakova. Obserwacje gwiazd zmiennych – jak i po co?; S. Kreminska. Obserwacje układow podwójnych na astrocampe „Variable-2019”; D. Deordiev. Obserwacje fotometryczne i spektroskopowe Cefeid na Astrocampe „Variable-2019”. W sesji fizycznej wystąpiła M. Wilczyńska – promieniotwórcze Działanie Na Organizm i P. Golasz – Ludzie nauki zajmujący się zagadnieniami promieniotwórczości.

Dzień szósty (27.08.2019)

Odwiedziliśmy Elektrownie Wodną na Sanie w miejscowości. Trasa Solina, Polańczyk, Cisna, Wetlina, Wodospad Ostrowskich i Przełęcz Wyżna zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie.

Dzień piąty (26.08.2019)

Wieczorem polska grupa zorganizowała dyskotekę rozpoczynającą się belgijką.

Dzień piąty (26.08.2019)

Wykład dr Ireneusz Książka o Energetyce jądrowej przyszłości.

Dzień piąty (26.08.2019)

Wizyta w Krośnie w Hucie Szkła.

Dzień czwarty (25.08.2019)

Wieczorem mieliśmy kolację przy ognisku. Piotrek z grupy polskiej zaprezentował FireShow. Zdjęcia nieba robiliśmy do późnego wieczora.

Dzień czwarty (25.08.2019)

Grupa polska przygotowała Otrzęsiny grupy ukraińskiej.

Dzień czwarty (25.08.2019)

Wyruszyliśmy na badania poziomu promieniowania do Starej Wsi. Odwiedziliśmy Bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Dzień trzeci (24.08.2019)

Święto  Niepodległości Ukrainy. Występy grupy ukraińskiej i na zakończenie dyskoteka.

Dzień trzeci (24.08.2019)

Zajęcia prowadzone w 3 grupach zmieniających się cyklicznie: 1) Warsztaty sterowania dronem; 2) Zajęcia na temat światła i zaśmiecenia nieba światłem; 3) Zajęcia sportowe.

Dzień trzeci (24.08.2019)

Wykład prowadzony przez Leszka Bila na temat Wykorzystania dronów do przeprowadzania badań terenu.

Dzień drugi (23.08.2019)

Ognisko i obserwacje nieba

Dzień drugi (23.08.2019)

Koncert Bieszczadzkich i Ukraińskich piosenek

Dzień drugi (23.08.2019)

Wyjazd do Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim. Badania Słońca, badania poziomu promieniowania jonizującego. 

Dzień pierwszy

Prezentacja uczestników warsztatów. Każdy mówił o swoich zainteresowaniach.

Dzień pierwszy

Wykład dr Ireneusza Książek

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Wiecej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close