Wszystkie wydania Kwartalnika Opolskiego

Kwartalnik Opolski 2-3/2019

W KRĘGU DRAMATU OBYCZAJOWEGO XIX (i XX) WIEKU.ŻEROMSKI  I  INNI   Marek DYBIZBAŃSKI, Niuanse nie tylko obyczajowe w redakcjach Białej rękawiczki Stefana Żeromskiego Agnieszka SKÓRZEWSKA-SKOWRON, Pytania o tożsamość w czasach rozpadu – Biała rękawiczka Stefana...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2019

W KRĘGU TEKSTÓW KULTURY  (DAWNA, WSPÓŁCZESNA, WIZUALNA)Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK: Sensus disciplinae według Fabiana Birkowskiego – konteksty filozoficzneMagdalena KIRSZNIAK: Marka Jodłowskiego „czytanie teatru” (I): krytyka, teatr, życie teatralneMagdalena KIRSZNIAK:...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2018

Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK: „Na podobieństwo zwierciadła”. O sposobie perswazji w parenezie Fabiana Birkowskiego Wiesław OLKUSZ: Enklawy ikoniczne i quasi-ikoniczne w powieściach o Leonardzie da Vincimz przełomu XX i XXI stulecia. Rekonesans Elżbieta DĄBROWSKA: Homo...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2018

Marek DYBIZBAŃSKI, Władysława Syrokomli dramaturgiczny eksperyment gawędowo-ironiczny Agnieszka WÓJTOWICZ, Bałagan pojęciowy jak powszechnie wiadomo bynajmniej nie sprzyja Rewolucji Kamila BYRTEK, Poezja Jacka Podsiadły: między kulturą wysoką a popkulturą...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2018

Bogusław WYDERKA, O standaryzacji języka śląskiego Krystyna MODRZEJEWSKA, Kryzys męskości w powieści Michela Houellebecqa Platforma (2001) Brygida LIKA, Osobowość człowieka a efektywne nauczanie języka obcego Anna URBAŃCZYK-BEKIESCH, Góry Św. Anny między...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2017

Joanna ZAGOŻDŻON-ŁYSZCZARZ, Bóstwa natury i mit złotego wieku w opiniach Mikołaja Reja i Marcina Roksana RAŁ-NIEMECZEK, Myśl – Znak – Dzieło. (o)znaczenia pamięci w twórczości Justyny Bargielskiej Agnieszka TOMCZYSZYN-HARASYMOWICZ, Kobieta (nie) obecna a...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2016

Kamila SAWKA, Materialne dziedzictwo kulturowe wicynian Magdalena BRANDT, Inicjatywy kulinarne Związku Śląskich Kobiet Wiejskich (Wystawa Stołów Wielkanocnych i Kiermasz Jesiennych Smaków Domowych) Przemysław SIEK, Creepypasta – the modern twist in horror literature...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2016

    Krystyna NOWAK-WOLNA, A man and a puppet. On Twenty Fifth National Puppet Theatre Festival in Opole Magdalena KIRSZNIAK, Między słowami – sztuka interpretacji według Marka Jodłowskiego Elżbieta PIETLUCH, Galeria pomylonych w polskiej prozie najnowszej...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2016

Marek DYBIZBAŃSKI, Sekrety „Pięknej kobiety” Józefa Korzeniowskiego Agnieszka WÓJTOWICZ, Juliusza Osterwy epizody wileńskie Małgorzata ANDRZEJAK-NOWARA, Gombrowicza portret własny. Wokół „Błądzenia” Jerzego Jarockiego Joanna KIJAK, „Makrogombrowiczowski” spektakl...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2015

    Zbigniew BITKA , Kuferek z podwójnym dnem… Irena ŚWIATŁOWSKA-PRĘDOTA, Das Leben für polnische Literatur. Bonifacy Miązek – Dichter, Slawist und Förderer polnischer Literatur im deutschen Sprachraum Andrzej SZCZEPANIAK, Wokół biografii Profesora Maurycego...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2015

Andrzej SZCZEPANIAK, Obraz codziennego życia żołnierzy I i II Brygady Legionów w poezji i pieśni z czasów pierwszej wojny światowej 1914-1918 Krystyna  NOWAK-WOLNA, Poezja zaolziańska czy poezja na Zaolziu? Zarys problematyki Aleksandra PALUCH, Wizje i rewizje...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2015

Iwona E. RUSEK, Ciemna strona istnienia, czyli czarne serce i zatruty umysł. Lilla Weneda i Balladyna Juliusza Słowackiego Sabina BRZOZOWSKA, Tadeusza Micińskiego „romans” grozy? Agnieszka WÓJTOWICZ, A przecież rewolucja musiała się kiedyś skończyć Marcin WIETRZNIOK,...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2014

    Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK, Paraboliczność w retoryce barokowego kaznodziei Agata HAAS, Doskonały kancyonal polski - zabytek piśmiennictwa religijnego na Śląsku Andrzej SZCZEPANIAK, Wiersze i pieśni o Polsce i polskich żołnierzach z okresu I wojny...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2014

Agnieszka WÓJTOWICZ, Notatki o skandalu. Wilno nie-teatralne Martyna KASPRZAK, Konsekwentna awangarda Libor MARTINEK, Stereotypy, legendy a mýty o èeské literatuøe v Polsku Elżbieta DĄBROWSKA, Gry stylem – językiem – tekstem. Wizualizacje – architekstura – sztuka...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2014

Wiesława PIĄTKOWSKA-STEPANIAK, Edmund Jan Osmańczyk w walce o siłę kraju i emigracji Radosław ŚWIĘS, Krótka historia „Polskiego Dnia”. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych prasa polonijna umiera Joanna ZAGOŻDŻON-ŁYSZCZARZ, Mikolaj Rej’s opinions about Italian fashion for...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2013

    Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK, Bogurodzica motywem staropolskich kazań Marlena NADOLNA, Elementy autobiograficzne w twórczości artystycznej Annemarie Schwarzenbach Wacław GRZYBOWSKI, Nature, Deluge and Being in William Faulkner’s Old Man. The Case of the...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2013

    Marek DYBIZBAŃSKI, Teoria powieści niefabularnej powieścią poetycką odmierzona Agnieszka WÓJTOWICZ, Grotowski politicus Ewelina WITEK, „Jesteś mną bardziej niż ja sam”. O nie-tożsamości bohaterów Oczyszczonych Sarah Kane Małgorzata ANDRZEJAK-NOWARA,...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski nr 1/2013

    Władysław HENDZEL Echa lwowskie w publicystyce warszawskiego „Głosu” (1900–1905) Andrzej SZCZEPANIAK, Publicystyka Erazma Piltza wobec polskiej polityki zagranicznej w latach 1926–1928 Aleksandra KRAJEWSKA, Społeczne i literackie znaczenie tekstu Johna...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2012

Władysław HENDZEL, Echa setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego w „Tygodniku Ilustrowanym” . Aleksandra OKULUS, Czesława Miłosza poetycki agon z Williamem Blakiem. Prolegomena Magdalena KIRSZNIAK, Festiwale teatralne w oglądzie krytycznym...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2012

Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK, Podziwiać – naśladować – współzawodniczyć. Służba świętego wojownika w przekazie  parenetycznym Fabiana Birkowskiego Anna KOSSOWSKA, Z dziejów feminizmu juwenalistycznego. Dziewczęta polskie XIX wieku w walce o emancypację...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2012

Anna NAWROCKA, Rodzina i starość... Na podstawie wybranych nowel Lucette Desvignes ze zbioru Famille, familles (Rodzina, rodziny) Joanna POPEK, „Tradycyjny” model kształcenia dziewcząt w liberalnym społeczeństwie. Niepokalański system pedagogiczny...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2011

Andrzej WIERCIŃSKI, Czesława Miłosza granice granic: życie jako zdumienie Anna RYŚNIK, Listy starego diabła do młodego C.S. Lewisa w ujęciu metodycznym – propozycje dla klas ponadgimnazjalnych Aleksandra OKULUS, Williama Blake’a i Czesława Miłosza...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2011

Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK, „Równianka pamięci” zwycięzcom wojny chocimskiej Władysław HENDZEL, Problematyka żydowska w publicystyce warszawskiego „Głosu” (1900–1905) Aleksander KWIATEK, Stanisław Cat-Mackiewicz i środowisko wileńskiego „Słowa” wobec...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2011

Andrzej WIERCIŃSKI, Confusion of Voices: The Crucial Dilemmas of Being a Human Being, Czeslaw Milosz’s Poetry, and the Search for Personal Identity Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK, Zobaczyć swój Rzym. Od kreacji Juliusza Słowackiego do kreacji czytelnika...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2010

Anna NAWROCKA, Francuzi w historii Górnego Śląska do wybuchu I wojny światowej Beata GAJ, Od narodzin do śmierci. „Literackie curriculum vitae” Ślązaczki na progu nowożytności, czyli filiola Anonyma, dilecta sponsa, mater alma animi Jolanta KWIATEK,...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2010

Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK, Historia Święta i narodowa. O „rozesłańcach” spod Grunwaldu w sześćsetlecie bitwy Iwona ALECHNOWICZ, Rozum, wiara, światopogląd. O racjonalności w perspektywie edukacyjnej Krystyna KOSSAKOWSKA-JAROSZ, Seria wydawnicza Oblicza...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2010

Ilona LECHOWICZ  - Obraz świata w dyskursie feministycznym Ilona DOBOSIEWICZ - W stronę nowego modelu męskiej tożsamości: obrazy mężczyzn w Dziwnych losach Jane Eyre Charlotte Brontë Jan ZALEWSKI - Problem obiektywizmu i subiektywizmu w ujęciu nauk kognitywnych a...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 4/2009

Piotr KOCYBA - Śląski dyskurs językowy Dariusz ŚWIĄTCZAK- Urzędnik w dyskursie tabloidalnym Libor MARTINEK - Czeska i zagraniczna recepcja twórczości Roberta Hohlbauma, autora powieści o pograniczu Bożena OLSZEWSKA - Dwór - skostniała siedziba rodu czy...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 2-3/2009

Aleksander KWIATEK - Adolf Nowaczyński o Wielkopolsce, Śląsku i Wojciechu Korfantym Marek DYBIZBAŃSKI - Awantura o Larika Sabina BRZOZOWSKA - "Muszę wiedzieć na koniec" Moda na Micińskiego? Stefania JAGŁO - Literatura piękna na łamach "Opola" (1970-1993)...

czytaj dalej

Kwartalnik Opolski 1/2009

Jerzy POŚPIECH - Z okazji edycji drugiej "Życia polskiego w XIX wieku" Stanisława Wasylewskiego Marek DYBIZBAŃSKI - "Histrioni" Wincentego Rapackiego - opowieść o cudzie, który przeszkodził realiście teatr w świątynię zamienić Anna STEMPKA - W poszukiwaniu...

czytaj dalej

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Wiecej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close