Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK: „Na podobieństwo zwierciadła”. O sposobie perswazji w parenezie Fabiana Birkowskiego.Wiesław OLKUSZ: Enklawy ikoniczne i quasi-ikoniczne w powieściach o Leonardzie da Vincimz przełomu XX i XXI stulecia. RekonesansElżbieta DĄBROWSKA: Homo...