W KRĘGU TEKSTÓW KULTURY  (DAWNA, WSPÓŁCZESNA, WIZUALNA)Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK: Sensus disciplinae według Fabiana Birkowskiego – konteksty filozoficzneMagdalena KIRSZNIAK: Marka Jodłowskiego „czytanie teatru” (I): krytyka, teatr, życie teatralneMagdalena KIRSZNIAK:...