Marek DYBIZBAŃSKI, Władysława Syrokomli dramaturgiczny eksperyment gawędowo-ironiczny Agnieszka WÓJTOWICZ, Bałagan pojęciowy jak powszechnie wiadomo bynajmniej nie sprzyja Rewolucji Kamila BYRTEK, Poezja Jacka Podsiadły: między kulturą wysoką a popkulturą...