Deklaracja przystąpienia do Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


Dodano: 15.06.2016 r.
Zapraszamy na
Walne Zebranie Administracyjne: sprawozdawczo-wyborcze

połączone z wykładem

dr Moniki Górskiej-Olesińskiej
ŻYWE SŁOWA

29.06.2016 r. godz. 16:00
( w przypadku braku kworum 16:15)
sala 307 Collegium Maius, Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11

Program spotkania:
1)  Wykład
2)  Sprawozdanie Sekretarza Generalnego
3)  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
4)  Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
5)  Przyjęcie nowych członków OTPN
6)  Wybory
7)  Wolne Wnioski
strona 2, 3 4 .Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

ROK ZAŁOŻENIA 1955
Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zarejestrowane zostało w  1955 roku. Protoplastą Towarzystwa był Komitet Badań Prehistorycznych działający od   1947 roku w   Opolu, przekształcony w  roku 1953 w Komitet Badań Naukowych Opolszczyzny. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wspiera rozwój nauki we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza w zakresie badań związanych z regionem Śląska Opolskiego, reprezentuje środowisko naukowe regionu opolskiego wobec władz, organizacji społecznych oraz innych stowarzyszeń naukowych w kraju i za granicą. Do priorytetowych zadań Towarzystwa należy popularyzowanie wyników badań opolskich naukowców poprzez organizowanie odczytów, wykładów, konferencji, a  także prowadzenie działalności wydawniczej.


Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

45 - 040 Opole
pl. Mikołaja Kopernika 11

sala 13


e-mail: otpn@uni.opole.pl